eNet System
O nás Řešení Technologie Support Reference
Datové sítě LAN
Napájení

Samotná ochrana před ztrátou napájení nespočívá pouze v nákupu vhodného záložního zdroje. Je potřeba mít vždy na vědomí, že záložní zdroj ochrání připojená zařízení před nestabilitou, výpadky a rušením z napájecí sítě pouze s určitým stupněm spolehlivosti. To, co se pak může odehrát na trase mezi spotřebičem a záložním zařízením však záložní zdroj nijak neovlivní. S ohledem na skutečnost, že sám záložní zdroj je zařízení s určitou definovanou poruchovostí, je nasnadě, že je třeba systémy záložního napájení pojímat komplexně s ohledem na důležitost chráněných zařízení, s ohledem na servis, údržbu a pravidelné revize celého systému napájení i jednotlivých záložních zdrojů, s minimálními dopady na spolehlivost napájení připojených spotřebičů. Součástí komplexního řešení je pak v neposlední řadě přehlednost a management celého systému záložního napájení.

Redundantní provoz
Pro zvýšení celkové spolehlivosti a dostupnosti systému se jako jednodušší řešení používá paralelně redundantní provoz. Redundance znamená vždy jednu nebo několik jednotek navíc k požadovanému odebíranému výkonu. Systém pracuje tak, že jednotlivě paralelně pracující jednotky si mezi sebe rovnoměrně rozdělují požadovaný výkon. V případě poruchy nebo servisní odstávky automaticky přebírají zátěž zbývající jednotky.
Maximální dostupnosti dosáhneme použitím modulárních systémů. Jedná se o zařízení , kde je redundance řešena na úrovni jednotlivých modulů. Přičemž moduly mohou být výkonové, bateriové, řídící a distribuční. Jednotlivé moduly jsou vždy řešeny jako HOT SWAP a jsou plně autonomní. Odstávka kteréhokoliv modulu neznamená ztrátu zátěže, protože výkon je rovnoměrně sdílen všemi jednotkami. Každá jednotka včetně bateriové a distribuční obsahuje svůj vlastní procesor, který umožňuje provoz i bez centrální řídící jednotky. Modulární systémy umožňují postupné doplňování jednotlivých modulů i za provozu. Není proto nutné investovat všechny peníze při realizaci zakázky, ale v čase tak jak roste potřeba zákazníka. Jedná se o velice flexibilní a zákaznicky konfigurovatelný systém.