eNet System
O nás Řešení Technologie Support Reference
Odkazy
Datové sítě LAN

Kvalitní datová síť je v dnešní době páteří každé moderní firmy. Požadavky na telefonní propojení, lokální síť, připojení na inernet jsou dnes již běžnými. Naše firma proto projektuje a montuje rozvody těchto sítí a dodává i všechny pasivní a aktivní prvky potřebné ke kompletnosti dodávky.

Kabeláž
Strukturovaná kabeláž tvoří základní prvek infrastruktury moderních lokálních počítačových sítí. Kabelový systém umožňuje přenos nejenom dat, ale je používána pro propojení telefonů, zejména pak v nových budovách nebo v případě rekonstrukce starých telefonních rozvodů. Strukturované kabeláže jsou budovány na základě doporučení a norem.

Aktivní prvky
Podle počtu uzlů použitých v počítačové síti a v závislosti na její topologii by měly být voleny aktivní prvky. V LAN sítích jsou používány následující typy aktivních prvků:

Hub (opakovač)
Opakovače jsou nejméně inteligencí vybavená zařízení, protože pracují výhradně na nejspodnější vrstvě síťové architektury, fyzické vrstvě. Dnes se již prakticky nepoužívá.

Switch (přepínač)
Jedná se o již podstatně sofistikovanější zařízení než huby. Přepínají a filtrují rámce (filtrace v tomto smyslu znamená oddělení "lokálního" provozu bez nutnosti zásahu mostu od "vzdáleného" provozu, který si vyžaduje práci mostu a přepnutí rámce ze vstupního na odlišný výstupní port).

Router (směrovač)
Dvou nebo více portové zařízení, které pracuje na podobném principu jako můstek (bridge); rozdíl je v tom, že směrovač pracuje na třetí vrstvě modelu OSI (síťová vrstva). Směrovače jsou v LAN sítích používány převážně pro spojení rozdílných technologií (např. Ethernet a Token Ring) a pro oddělení broadcastových domén (samozřejmě oddělují i kolizní domény) – tuto oblast však opouštějí neboť jsou zda nahrazovány směrovacími přepínači.


Napájení
Samotná ochrana před ztrátou napájení nespočívá pouze v nákupu vhodného záložního zdroje. Je potřeba mít vždy na vědomí, že záložní zdroj ochrání připojená zařízení před nestabilitou, výpadky a rušením z napájecí sítě pouze s určitým stupněm spolehlivosti. To, co se pak může odehrát na trase mezi spotřebičem a záložním zařízením však záložní zdroj nijak neovlivní. S ohledem na skutečnost, že sám záložní zdroj je zařízení s určitou definovanou poruchovostí, je nasnadě, že je třeba systémy záložního napájení pojímat komplexně s ohledem na důležitost chráněných zařízení, s ohledem na servis, údržbu a pravidelné revize celého systému napájení i jednotlivých záložních zdrojů, s minimálními dopady na spolehlivost napájení připojených spotřebičů. Součástí komplexního řešení je pak v neposlední řadě přehlednost a management celého systému záložního napájení.