eNet System
O nás Řešení Technologie Support Reference
Odkazy
Internet

Internet je celosvětová síť počítačů, které spolu komunikují pomocí společného protokolu. Když jste připojeni na tento Web server, jste připojeni i k síti Internet. Tuto síť lze přirovnat k mezinárodnímu telefonnímu systému - nikdo nevlastní ani neřídí celý systém, ale jednotlivé části jsou vzájemně propojeny a pracují jako jedna velká síť.

 

Možnosti připojení na Internet jsou dnes velmi široké, od nejpomalejších dial-up (modemových) připojení až po vysokorychlostní ADSL nebo kabelové připojení. Rozlišujeme pevná a mobilní připojení. Liší se požadavky kladené na připojení k Internetu pro jednotlivce a firmy. Zcela jistě jednotlivec oželí krátkodobou nedostupnost služby, než firma pro niž i krátkodobý výpadek znamená nedostupnost firemních prostředků pro své zákazníky nebo své zaměstnance. Od toho se odvíjí odlišné požadavky na kvalitu Internetového připojení kladeného jednotlivci a firmami.