eNet System
O nás Řešení Technologie Support Reference
Datové sítě LAN
Strukturovaná kabeláž

Kvalitní datová síť je v dnešní době páteří každé moderní firmy. Požadavky na telefonní propojení, lokální síť, připojení na inernet jsou dnes již běžnými. Naše firma proto projektuje a montuje rozvody těchto sítí a dodává i všechny pasivní a aktivní prvky potřebné ke kompletnosti dodávky.

Kabeláž
Strukturovaná kabeláž tvoří základní prvek infrastruktury moderních lokálních počítačových sítí. Kabelový systém umožňuje přenos nejenom dat, ale je používána pro propojení telefonů, zejména pak v nových budovách nebo v případě rekonstrukce starých telefonních rozvodů. Strukturované kabeláže jsou budovány na základě doporučení a norem.

Kabelový systém dělíme na dvě základní lokality – rozvaděč (wiring closet) a pracovní oblast (working area). Rozvaděč a pracovní oblast jsou spojené horizontálním rozvodem. Vyskytuje-li se v místě více rozvaděčů, jsou rozděleny na centrální rozvaděč - MDF (main distribution facility) a podružné rozvaděče - IDF (intermediate distribution facility). Centrální rozvaděč MDF se v síti vyskytuje pouze jeden a jde o nejvýznamnější komponentu kabeláže neboť zde jsou většinou soustředěny centrální prvky jako jsou směrovací přepínače, připojení k Internetu, telefonní ústředna, ... Podružných rozvaděčů IDF může být v kabelážním systému blíže nespecikované množství. Platí však pravidlo, že každé patro by mělo mít vlastní rozvaděč, navíc minimálně jeden na každých 1000 m2.

Propojení centrálního MDF a podružných IDF rozvaděčů je realizováno prostřednictvím tzv. vertikálních (páteřních) rozvodů. Většinou bývají optické i když mohou být i metalické. Páteřní kabely jsou nejen v rámci budovy, ale i mezi budovami. V tom případě jsou pro datové komunikace používány výhradně kabely optické.

V MDF a IDF jsou umístěné propojovací systémy, často nazývané propojovací panely (patch panel), připevněné na zdi nebo v 19" rozvaděčových skříních (rack). Zadní část propojovacích systémů slouží pro ukončení kabelů horizontálních rozvodů. Přední část propojovacích systémů je dnes osazena většinou konektory RJ45.

Pro připojování koncových prvků k zásuvce a propojování portů aktivních prvků s propojovacím panelem se používají propojovací kabely (patch cable nebo patch cord).

Součástí skříně (rack) může poměrně široká škála doplňků. Tím nejběžnějším je ventilační jednotka s termostatem řízenými ventilátory. Jedním z nejneobvyklejších je hlídací systém schopný ztropit poplach v případě, že neoprávněná osoba otevře skříň.

Kabely horizontálních i vertikálních rozvodů se umisťují do žlabů (plastových nebo kovových), trubek, podhledů, vodící můstky, … Žlabů existuje poměrně široká škála. V rozsahu od jednoduchých se zásuvkami montovanými na zdi poblíž nich až po ozdobné žlaby se zapuštěnými zásuvkami. Ozdobné žlaby jsou z plastu, plechu nebo z eloxovaného hliníku s výběrem barvy a mnoha doplňky parapetního systému.

Metalická kabeláž
Na počátku 90. let vznikl univerzální kabelážní systém pro přenos dat, hlasu a dalších služeb pod názvem strukturovaná kabeláž, jehož základem se stal kroucený pár. V roce 1991 byl tento systém v USA normován jako EIA/TIA-568. V říjnu 1995 aktualizována norma TIA-568-A pro kat. 5, v květnu 2001 aktualizována normou EIA/TIA-568-B pro kat. 5e a konečně 1.7.2002 byla schválena norma TIA 568-B.2.1 definující kategorii 6 a 7. Mezinárodní norma ISO/IEC 11801 2nd edition je dnes základní mezinárodní norma o univerzálních strukturovaných kabelážních systémech pro přenos dat, hlasu, obrazu a ostatních nízkonapěťových signálů v budovách a areálech. Publikování této nové mezinárodní normy znamená značné sladění s americkou normou TIA/EIA 568-B a jejími doplňky. Z nové normy ISO/IEC 11801 vychází i evropská norma EN 50173 2. vydání, schválená v říjnu 2002. Nová norma kromě jiného:

 • redefinuje původní Category 5 (ISO/IEC 11801 z r. 1995) na vyšší kvalitativní úroveň odpovídající Enthanced Category 5 (Cat 5e) 100 MHz v souladu s nejnovější americkou normou TIA/EIA-568-B.2 z roku 2001 a zavádí dvě nové výkonnostní třídy metalické kabeláže: Category 6 (Cat 6) – 250 MHz a Category 7 (Cat 7) – 600 MHz. Norma zároveň stanovuje novou Cat 5 = Cat 5e.

 • norma nově definuje přenosový kanál až se 4 konektory (spojeními) prostřednictvím konsolidačního bodu mezi patch panelem a účastnickou zásuvkou

  Izolační ochrana kabelů
  Standardní izolační ochrana kabelů z PVC nebo LSZH, LSOH nebo LSFH materiálů (bezhalogenové a vůči šíření plamene odolné kabely - min. vývin škodlivých plynů při hoření).

  Nestíněné a stíněné metalické kabely TP (symetrický kabel 100-120 Ω)
  obecný TP (Twisted Pair) - 4 páry vzájemně kroucené mezi vlastními vodiči, tak i mezi páry
  UTP (Unshileded Twisted Pair) – nestíněný TP kabel
  FTP (Foiled Twisted Pair) - stíněný TP kabel folií - ochrana proti rušení vysokých frekvencí
  S-FTP (Shileded Foiled Twisted Pair) - stíněný TP kabel fólií i opletením – ochrana pro rušení vysokých (fólie) i nízkých frekvencí (opletení)
  S-STP – stíněný TP kabel. Fólií stíněn každý pár, opletením celý kabel.


  Optická kabeláž
  Dnes jsou optické kabely používány převážně na v páteřních propojeních, ale lze se s nimi setkat i v horizontálních rozvodech (připojování koncových uzlů).

  Optické kabely v LAN sítích se používají dva typy – jednovidové (single mode) a vícevidové (multimode). Vlákno má dva základní parametry, dané číslem uváděným u popisu typu kabelu. U multimodového je to buď 62,5/125 nebo 50/125, u singlemodového je to 9/125. Vlákno je tvořeno dvěma typy materiálu, jejichž přechod působí odraz paprsku, jenž se vláknem přenáší. První číslo je průměr jádra, ve kterém je paprsek přenášen a druhé číslo je průměr obalu, který zajišťuje přechodový efekt působící odraz a zároveň i určitou část mechanické stability vlákna. V multimodovém kabelu je možné přenášet poměrně velké množství modů paprsků (tzv. vidy). Tento typ je ovšem náchylnější na disperzi (tj. deformaci) signálu a tím omezuje jak maximální délku, tak i přenosovou kapacitu. Siglemodové vlákno přenáší pouze jeden mod (vid), jehož disperze je minimální – z toho vyplývá použitelnost na podstatně větší vzdálenosti a vyšší frekvence signálu (a tím i přenosová kapacita).

  Optické kabely jsou stejně jako metalické kabely ukončovány na panelech a v zásuvkách. Pro spojení mezi panely (zásuvkami) a aktivními prvky (uzly) se stejně jako v případě metalických rozvodů používají propojovací kabely (patch cable/patch cord). Pro ukončení vlákna je používána poměrně široká škála konektorů (ST, SC, MT-RJ, LC …).