eNet System
O nás Řešení Technologie Support Reference
Odkazy
Zálohování dat

Server je systém speciálně navržen k uchovávání, správě, posílání a zpracování dat. Serverová technologie je činí spolehlivějšími než počítač, pomáhá zpracovávat data rychleji a efektivněji, podporuje zálohování dat, redukuje omezení propustnosti, takže informace mohou téct volněji a
rychleji. Při požadavku na vysokou hustotu serverů je řešením Blade server integrující až 16 zásuvných serverů v jednom šasi.

Uložená data na serverech je nutné chránit tak, abychom v případě havárie byli schopni data obnovit. Naproti tomu archivací ukládáme data na bezpečná místa k pozdějšímu použití. Jeho životnost se počítá na desítky let, zatímco zálohu využijeme buď ze dne na den, maximálně s odstupem několika měsíců. Moderní technologie jako SAN (Storage Area Network) nebo NAS (Network Attached Storage) jsou řešením zálohy a archivace dat.

Při zálohování je nutné rozlišovat nejen techniku zálohování, ale zohlednit i to, jaká data se vlastně zálohují. Zálohování dat na serveru je základní funkcí každého zálohovacího systému. Důležité je si uvědomit, že jde nejenom o zálohu uživatelských dat, ale také o zálohu operačního systému a jeho nastavení. V praxi to znamená, že pokud je na serveru provedena specifická konfigurace aplikačního prostředí, je nutné zálohovat i toto nastavení: jinak by obnova systému nebyla úplná. Pokročilé zálohovací systémy disponují funkcí Disaster Recovery, která umožňuje provést zálohu operačního systému včetně aplikačního prostředí a v případě havárie komplexně obnovit systém do stavu poslední zálohy během relativně krátké doby.

Zálohovat je však nutné i poštovní systémy a obecně systémy pro řízení práce. Pokud je takový systém ve firmě zaveden, je výměna dat pomocí jeho služeb obvykle životně důležitá pro fungování organizace. Často se jedná o data kritické důležitosti. Pro zálohu dat v aplikačních prostředích, např. poštovních serverů, nabízí zálohovací aplikace systém, který v režimu 24 x 7 umožňuje on-line zálohování a obnovu dat, např. zálohování a obnovu individuálních poštovních schránek.

Metod zálohování dat je velké množství. Volba správného technického vybavení i strategie není jednoduchá a záleží na objemu zálohovaných dat, na rychlosti, s jakou je požadována jejich obnova i na riziku, které při ztrátě dat hrozí. Jsou situace, ve kterých stačí jednoduché zálohování -- a v jiné, na první pohled velmi podobné situaci, je zapotřebí rozsáhlý zálohovací systém.

Další otázkou je úschova záložních médii. Není dobrý nápad nechávat je v krabici od bot vedle serveru. Takto umístěná data jsou například v případě požáru pro obnovu nepoužitelná. Pásky se roztaví a výsledek bude stejný, jako kdybyste nezálohovali. Zálohy dat by se v každém případě měly ukládat na bezpečné místo - a pro jejich zabezpečení před zničením také v druhé kopii mimo budovu.