eNet System
O nás Řešení Technologie Support Reference
Datové sítě LAN
LAN sítě

Nejjednodušším způsobem, jak sdílet data, je propojení počítačů do sítě. Síť může poskytovat nejen možnost sdílení souborů více lidmi, ale může nabízet i možnost tisku nebo sdílený přístup k Internetu. V síti mohou pracovat i serverové programy, které dokáží řídit tok práce, sledovat postup jednotlivých projektů nebo poskytovat firemní dokumenty jen oprávněným osobám. To všechno jsou služby, které zefektivňují práci jednotlivce i týmu.

Přestože na propojení počítačů do sítě se zdánlivě nedá nic zkazit, opak je pravdou. Počítačová síť je jedna z nejdůležitějších firemních infrastruktur: při jejím nevhodném návrhu může nastat situace, kdy ji za krátký čas bude nutné vybudovat znovu.

Moderní LAN síť se neobejde bez kvalitní strukturované kabeláže zakončené v rozvaděči. Aktivní prvky, patřičně zálohované, rozhodují o doručení dat z jednoho uzlu sítě na jiný.


Pro upřesnění pojmů je dobré si zopakovat rozdělení sítí podle rozsahu používání:
Local Area Network – LAN – běžně síť v jedné nebo několika sousedních budovách. V rámci budovy se používá strukturovaná kabeláž kombinují stíněné/něsténěné kabely a optické kabely. Pro spojování budov se používají optické kabely nebo bezdrátové spoje.

Metropolitan Area Network – MAN – je označení pro síť většího rozsahu pokrývající např. území velkého podniku nebo města. Velmi zjednodušeně lze říci, že MAN je LAN s velkým počtem budov nebo několik LAN spojených vysokorychlostní páteří.

Widea Area Network – WAN – je síť tvořená větším či menším počtem vzájemně vzdálených LAN. LAN jsou spojovány většinou pronajatými datovými okruhy. Použité aktivní prvky (dnes již téměř výhradně směrovače) umožňují nejen přenos dat, ale ve stále větší míře i spojování telefonních ústředen.