eNet System
O nás Řešení Technologie Support Reference
Odkazy
VPN sítě

Virtuální privátní sítě (VPN - Virtual Private Network) umožňují vytvořit snadné, bezpečné a finančně výhodné spojení mezi zaměstnanci, dodavateli a zákazníky.

VPN umožňují společnostem propojit své kanceláře, dodavatele a zákazníky snadno a bezpečně. Ověřené a šifrované spojení na bázi VPN poskytuje mnohem vyšší bezpečnost a ochranu než tradiční systémy vzdáleného přístupu chráněné heslem. VPN jsou snazším, efektivnějším, levným, a přitom vysoce bezpečným způsobem, jak zůstat v kontaktu se společností i mimo její sídlo.

Privátnost je tvořena nějakou metodou virtualizace, ať už mezi dvěma koncovými body, mezi dvěma organizacemi, mezi několika koncovými body v rámci jedné organizace, či mezi více body prostřednictvím Internetu. Vytvořením VPN sítě chceme dosáhnout virtualizace v jisté části komunikace – tzn. skrýt ji před „ostatním světem“ a využít společnou komunikační infrastrukturu.

Internet díky celosvětovému rozšíření umožňuje propojení libovolných uzlů na celém světě. Velkou nevýhodou jsou požadavky na bezpečnost dat. Další může být problém se zajištěním QoS, dostupnost a spolehlivost a integrita dat.

Komutovaný přístup - základní metody jsou použití tunelů L2TP a PPTP. L2TP vychází mimo jiné z PPTP, rozšířenější je díky podpoře v OS mnoha počítačů.

L2TP
Tento typ tunelování probíhá tak, že uživatel se připojí k přístupovému serveru (dial-up server, network access server) a na základě svého konfiguračního profilu (případně zjištěného ze speciálního zabezpečovacího serveru, tzv. policy serveru) proběhne autentizace. Je-li ověření úspěšné, je dynamicky vytvořen L2TP tunel.

PPTP
Protokol byl vyvinut firmou Microsoft.
Tunel je inicializován klientem. Je vytvořeno spojení bod-bod, na umístění serveru nezáleží. Server se ani nemusí účastnit vytvoření tohoto tunelu. Klient vytváří PPTP spojení na známý PPTP server (dosažitelný v rámci směrovacích informací). Model umožňuje výběr cílového uzlu tunelu až po vytvoření PPP spojení. Výhodou je transparentnost – PPTP je přenášeno stejně jako ostatní IP pakety.


IPSec
V současnosti představuje IPSec souhrn mnoha protokolů. V užším slova smyslu pak IPsec představuje definovanou sadu hlaviček, které jsou přidány za IP hlavičku před hlavičky 4. vrstvy (typicky TCP nebo UDP). Tyto hlavičky pak nesou informace pro zabezpečení obsahu paketu. Tunel se zakládá mezi dvěma body. Jsou definovány dva přenosové módy:

 • transportní - transportní mód má menší nároky na šířku pásma. Mezi IP hlavičku a data se přidává AH (Authentification Header): 

  Je-li požadováno šifrování, přidává se hlavička ESP (Encaspulating Security Paylod):

  .

 • tunelovací - celý IP datagram je šifrován a je vytvořena nová hlavička:

  V případě zabezpečování dat se vkládá ESP:


  Před vytvářením tunelu se dohadují parametry spojení:

 • šifrovací algoritmus (DES, 3DES)

 • hashovaní funkce (MD5, SHA)
 • metoda autentikace
 • doba životnosti.

  Konfiguruje se buď tak, že se v obou koncových bodech použije předem definovaný klíč (jednoduchost) nebo lze využít pro sdílení klíčů certifikační autority. Výhodou je podpora IPv6 protokolu.