eNet System
O nás Řešení Technologie Support Reference
Networking
Servery
Záložní zdroje
Software
IP kamery
Cisco Systems

Cisco

Cisco Systems je vedoucí světová společnost v oblasti přenosu dat, hlasu a obrazu a v oblasti LAN a WAN sítí . Téměř veškerý provozu Internetu je směrován produkty Cisco Systems.

Do portfolia výrobků společnosti Cisco patří směrovače, přepínače sítí LAN, páteřní ATM přepínače, přístupové servery, software pro správu sítí a mnoho dalších produktů nutných pro provozování LAN a WAN síťových řešení. Všechna tato řešení využívají jedinečných vlastností operačního systému IOS (Internetworking Operating System) společnosti Cisco Systems, který umožnuje vytvořit homogenní síťovou infrastrukturu založenou na produktech jediné firmy.

Průmyslová revoluce před dvěma sty lety předurčila, která hospodářská odvětví budou úspěšná. Sblížila lidi a stroje a změnila styl práce, života, zábavy i poznávání. Podobně jako průmyslová revoluce i internetová generace mění způsob fungování lidské společnosti a sbližuje mnohem rychleji technologie a lidi.

Společnost Cisco věří, že tyto změny vytváří novou internetovou generaci lidí, firem, a zemí.

Dnešním trendem je budování sítě Internet nové generace s podstatně rychlejším přístupem k informacím. To bude umožněno přenosem dat, hlasu a videa prostřednictvím datových sítí s širokým přenosovým pásmem.

Využití IT pro zlepšení fungování firem či obchodování se stále častěji stává námětem diskusí. Potřeba udržení či snižování cen donutila většinu firem využívat výhody nových technologií, jako je např. integrace hlasu a dat.

Poslední vývoj IT umožňuje "bezplatný" přenos hlasu a obrazu po existujících datových sítích. Tato jednoduchá strategie pomůže společnostem podstatně snížit provozní náklady. Ušetřené peníze pak mohou být investovány do jiných oblastí, které pomohou zvýšit produktivitu či rozvíjet podnik. Právě tento trend umožní společnostem s pomocí IT "dosáhnout více s menšími náklady".

Společnost Cisco chce umožnit zákazníkům využít výhod integrace dat, hlasu a obrazu, a proto se zaměřila na zjednodušení návrhu, instalace i provozování multimediálních sítí a na snížení nákladů spojených s přenosem takovýchto informací. Společnost Cisco Systems, Inc. (NASDAQ: CSCO) je vedoucí světovou společností v oblasti sítě Internet. Mezi produkty společnosti Cisco patří směrovače, přepínače sítí LAN a ATM, servery pro přístup vytáčenou linkou a software pro správu sítí. Tyto produkty pracují s operačním systémem IOS společnosti Cisco a spojují zeměpisně rozptýlené sítě LAN, WAN a IBM.