eNet System
O nás Řešení Technologie Support Reference
Networking
Servery
Záložní zdroje
Software
IP kamery
Cisco bezdrátové sítě

Cisco

V praxi jsme často postaveni před problém propojit počítačové sítě například dvou nebo i více závodů či provozoven, připojit k hlavnímu závodu vzdálený sklad nebo jinak překonat kabelem nevyřešitelnou překážku (řeka, železniční trať, dálnice, historický střed města apod.). Rovněž se nám může stát, že potřebujeme vybudovat v budově počítačovou síť LAN, ale nemůžeme použít klasické kabelové rozvody (historická budova, provizorní sítě - výstavy, pohyblivé stanice, obchody, sklady, nemocnice apod.).

Výše uvedené problémy lze vyřešit použitím některého z prostředků bezdrátového přenosu řady CISCO AIRONET, které svou vysokou technickou a technologickou úrovní zaručují bezproblémový, bezpečný a ekonomicky velmi úsporný provoz.

Ucelená řada prostředků CISCO AIRONET obsahuje několik typů "stavebních" prvků pro sítě ETHERNET s různým určením, pomocí kterých lze sestavit optimální kombinaci dle potřeb příslušné aplikace.

Zařízení CISCO AIRONET odpovídají platným normám a předpisům v ČR. Jsou opatřena homologací ČTÚ a pracují ve vyhrazeném kmitočtovém pásmu 2.4 GHz, které je podle Generálního povolení MH-ČTÚ č. 01/1994 bez kmitočtového plánování a zpoplatňování. Rádiová část prvků CISCO AIRONET používá modulaci s rozprostřeným spektrem, která byla vyvinuta pro vojenské účely a nyní se dostává i do nevojenských aplikací.