eNet System
O nás Řešení Technologie Support Reference
Networking
Servery
Záložní zdroje
Software
IP kamery
UPS pro Datová centra

APC Symmetra LX
Redundance sytému Power Array eliminuje riziko selhání.
V tradičních řešeních komplexní ochrany napájení se až dosud používala metoda centralizovaných systémů UPS boxového typu. Tyto systémy UPS nenabízejí redundanci a jediné jejich selhání může způsobit pád celého, dobře promyšleného a řízeného provozu. To vše se ale mění díky nové technologii ochrany napájení - díky technologii Power Array.
Power Array je systém, skládající se z modulárních komponent. Tato modulární architektura poskytuje základ pro stavbu a modifikaci systémů ochrany napájení s téměř nepřetržitou dostupností, příčemž výkon a kapacita je flexibilní.
Redundance sytému Power Array eliminuje riziko selhání a zákazníci si tak mohou zajistit maximální provozuschopnost a téměř nepřetržitou dostupnost vlastních systémů.
Škálovatelný výkon a kapacita chrání investice zákazníků do ochrany napájení tak, že umožňuje rozšíření či novou konfiguraci prostým přidáním či odebráním modulu. Měnitelná kapacita vám umožňuje rozšiřovat dobu zálohování přidáváním bateriových modulů (možno i do externích rámů). Měnitelný výkon vám nabízí flexibilitu - můžete zvyšovat výkon Power Array přidáním energetických modulů jen v momentě kdy to skutečně potřebujete.
Systém Symmetra LX je nástupcem pomalu končících modelů Symmetra. Jako takový má všechny vlastnosti předchozích modelů a samozřejmě umožňuje připojování externích bateriových rámů.

APC Smart-UPS VT
Dvojkonverzní, On-line ochrana napájení pro se škálovatelnou dobou běhu pro datová centra a centrální zálohování.
Smart-UPS VT poskytuje ochranu napájení v 3fázovém provedení při zachování všech vlastností a výhod rodiny Smart-UPS. Ideální pro malá datová centra, rozsáhlé provozy retailových prodejců, poboček, laboratorních zařízení či jako centrální záloha budovy. Mezi výhody řady Smart-UPS VT patří dvojitý vstup, automatický bypass a škálovatelná doba běhu s bateriemi vyměnitelnými či rozšiřitelnými za chodu. Nízké provozní náklady jsou dosaženy díky vysoké účinnosti a redukci elektronických komponent. Předinstalovaná karta APC Network Management Card s monitoringem teploty nabízí možnost kontroly provozního prostředí a řízení UPS prostřednictvím Web/SNMP.

APC Silcon
Ochrana napájení Delta Conversion On-lineTM pro datová střediska, výrobní linky a další kritické aplikace.
Koupí dánské společnosti Silcon Power Electronics v roce 1998 získala společnost APC špičkovou technologii třífázových systémů vyvíjenou již 25 let. Od klasických třífázových záložních zdrojů s dvojitou konverzí z počátku 70. let přešla společnost Silcon k druhé generaci architektury s jednou konverzí a na konci 90. let vyvinula ještě efektivnější technologii třetí generace - Delta Conversion On-lineTM. Dnešní zákazníci požadují systémy zachovávající výhody dvojité konverze, ale odstraňující nežádoucí a nákladné vedlejší efekty vstupního harmonického zkreslení. Tyto vlastnosti propůjčují řadě APC Silcon potenciál výhodného třífázového systému s nízkými náklady a vysokým výkonem.
Jedinečná architektura řady APC Silcon představuje novou kategorii ochrany napájení - vysoce efektivní třífázový záložní zdroj.
Po instalaci zařízení APC Silcon pocítíte téměř okamžitě výhody v podobě výrazného snížení energetických nákladů, nákladů na instalaci a kabeláž, na klimatizaci, nákladů spojených s harmonickým zkreslením a údržbou.
Technologie Delta Conversion On-lineTM udržující sinusový průběh napětí, eliminuje běžný problém topologie třífázových systémů s dvojitou konverzí - problém s vysokou úrovní harmonického zkreslení.
Díky použití unikátní technologie Delta Conversion On-lineTM mají zdroje Silcon nominální výkon rovný výkonu reálnému (kVA = kW)!
Systémy Silcon se vyrábějí ve výkonech 10, 20, 40, 60, 80, 120, 160, 240, 320 a 480 kW při čemž v případě požadavku ze strany zákazníka lze paralelně propojit až devět jednotek 480 kW!

APC InfraStruXure
InfraStruXure je řešení, které nabízí systematický přístup k zálohování středních či velkých serverů a datacenter za použití modulárních, předvybavených komponent. Toto unikátní řešení převratným způsobem mění smýšlení o výstavbě a rozšiřování jak nově vzniklých, tak stávajících datacenter.